Waarden & drijfveren

Kleurentheorie: change en ontwikkeling vanuit waarden en drijfveren

You must look within for value and you must look beyond for perspective.” (Denis Waitley)

 

Waarden als voorwaarde voor verandering

Change management is een stuk eenvoudiger als iedereen dezelfde waarden deelt en vanuit dezelfde drijfveren werkt. Maar zo is het helaas niet in de praktijk. Organisatieontwikkeling, cultuurverandering en teamontwikkeling gaan vaak moeizaam omdat er niet aangesloten wordt bij de overheersende huidige waardendrives in een organisatie. Romy de Rijk maakt met waardenprofielen die waarden en drijfveren – en daarmee de belangrijkste voorwaarde voor verandering – inzichtelijk. De theorie van de Amerikaan Clare W. Graves is alom gewaardeerd gezien het feit dat Spiral Dynamics, Management Drives, Real Drives, My Motivation Insights en Profile Dynamics er van afgeleid zijn.

Waarden en drijfveren

Verandering bij uw medewerkers – in de teams en in de organisatie als geheel – is alleen mogelijk binnen hun eigen kaders, zo stelt Graves. Een belangrijk deel van die kaders wordt ingegeven door de waarden en drijfveren van de mensen in uw organisatie. Het waardenprofiel geeft inzicht in wat uw medewerkers, teamleden, teams als geheel, management en directie en uw organisatie drijft en via welke route de gewenste verandering moet worden ingezet. Want als er recht wordt gedaan aan iemands waardendrives, wil hij of zij wel degelijk in beweging komen. Verandering en organisatieontwikkeling wordt mogelijk en duurzaam.

Change instrument

Het waardenprofiel onderscheidt 7 verschillende waardensystemen aangeduid met kleuren. Elk systeem met hun eigen kracht, motivaties en schaduwkanten.
Het geeft antwoord op: Wat zijn de onderliggende waarden en drijfveren van een ieder? Hoe verhouden die zich tot elkaar in dit team of in deze organisatie, wat is helpend en wat niet, welke waarden en drijfveren zijn onderbelicht of worden zelfs afgewezen? Wat is er nodig om in beweging te komen en verandering te genereren?

Kleurentheorie & waardenmanagement

Bij teamontwikkeling en organisatieontwikkeling is waardenmanagement en het waardenprofiel een inzicht gevend veranderinstrument. Ook bij het selecteren van een nieuw teamlid en bij loopbaanbegeleiding is een analyse van de al aanwezige waardendrives zeer waardevol. Een vraag zou kunnen zijn: “Welke waarden moeten wij toevoegen om meer daadkracht in het team te krijgen?” of “We moeten meer innovatie van de grond krijgen, wat is daarvoor nodig in dit team?” Het waardenprofiel geeft daar antwoord op.

Meer informatie over waardendrives?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Omdat u meer uit uw mensen, teams of organisatie wilt halen!