Talentontwikkeling

Talentontwikkeling en Talent Management

Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with your best is, quite simply, your most productive time.” (Marcus Buckingham)

Vitaliteit en duurzaam inzetbaar

Talentontwikkeling en talentmanagement zijn onlosmakelijk verbonden aan organisatieontwikkeling en groei. Sturen op talent maakt uw medewerkers meer bevlogen, meer verantwoordelijk, proactiever, gezonder en effectiever. Happy cows give more milk 🙂 En wat dacht u van minder ziekteverzuim en alle kosten die daarmee gemoeid gaan? Iedere organisatie wil medewerkers die vitaal en duurzaam inzetbaar zijn. Met sturen op talent maakt u dit mogelijk. Organisaties die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen kunnen rekenen op meer eigenaarschap, verantwoordelijkheid en meer resultaat. En ze zijn beter in staat om op veranderingen te anticiperen en deze te initiëren.

Wat is mijn talent?

Niet iedereen weet wat zijn of haar talenten zijn. Met een aantal hulpmiddelen kan dit helder gemaakt worden. Bijvoorbeeld met de TMA, de Talent Motivatie Analyse. Een zeer toegankelijk instrument dat drijfveren en behoeftes meet waardoor sterke kanten helder worden en voorkeursgedrag inzichtelijk. Het meet drijfveren, talenten, voorkeursgedrag en makkelijk te ontwikkelen competenties.

Talent kan echter pas (h)erkend worden als iemand het ook laat zien. Met een handige tool voor 360 graden feedback kunnen uw medewerkers achter hun zogenaamde latente talenten komen. Welke latente talenten hebben uw medewerkers? Wat laat u liggen? Wat is er nodig om hun talent zichtbaar te maken en in te zetten ten behoeve van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee die van uw organisatie?

Talent inzetten voor uw organisatiedoelen

De inzet van talenten moet natuurlijk bijdragen aan de doelstellingen en ambities van uw organisatie, team of afdeling. Het mogen geen persoonlijke hobby’s zijn maar juist een balans tussen investering en rendement.

Ruimte voor talent

Wilt u gebruik kunnen maken van de aanwezige talenten dan vraagt dat wel wat van uw systemen en de cultuur in uw organisatie. Deze factoren bepalen namelijk mede of talenten ook daadwerkelijk in actie komen in de praktijk. Talent werkt pas echt als naast de medewerker ook de leidinggevende, de HR-afdeling en de directie bijdragen aan talentontwikkeling. De focus op talent vraagt dat u oprecht vertrouwen heeft in de talenten van uw mensen en dat u durft los te laten wat u jarenlang juist wilde vasthouden. Daar ligt dan ook de belangrijkste uitdaging.

Talent oblige

Als uw talent en dat van uw collega’s herkend en erkend is, bent u en zij ook meteen schatplichtig. Het kan niet zo zijn dat u uw talent niet inzet ten bate van uw organisatie. Talent verplicht dus. Talent oblige.

HR(M)

Talent management dient ingebed te zijn in uw HR systemen als onderdeel van het besturingssysteem van uw organisatie. HR(M) zou beter HT(M), Human Talent Management, kunnen heten en heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het ontwikkelen en inzetten van talent.

Job crafting

‘Baanboetseren’ oftwel jobcrafting is een hulpmiddel om een betere match te creëren tussen talenten en werk. Waar u uitzonderlijk goed in bent en energie van krijgt, kan best wel eens iets zijn waar uw collega liever vanaf wil. Het kan ook zijn dat uw personal branding nog te onduidelijk is. Dan heeft u iets te doen! Job crafting is uw werk aantrekkelijker maken zonder van baan te hoeven wisselen. Ook binnen een team kan job craften een soort ruilbeurs faciliteren, waarin de teamleden zelf nadenken over de meest talentgerichte verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Hide not your talents. They were made for use. What’s a sundial in the shade?” (Benjamin Franklin)

Meer weten over talentontwikkeling, de TMA of talent management?
Neem dan contact op voor het maken van een kennismakingsafspraak.