Organisatieontwikkeling & Change management

Organisatieontwikkeling & Change management

It’s not the strongest of the species that survive, not the most intelligent but the most responsive to change” (Charles Darwin)

Organisatie in ontwikkeling

Of het nu goed of slecht gaat: u en uw organisatie moeten tegenwoordig voortdurend wendbaar en flexibel zijn. Stil staan is geen optie meer. Daarvoor verandert er te veel en te snel om u heen. Organisatieontwikkeling is een continu proces geworden met de juiste mensen op de juiste plek vanuit de gezamenlijke bedoeling. Met visie, leiderschap en innovatie als de sleutels tot verandering. Zonder de juiste leiders geen resultaat. Zonder de inbreng van uw medewerkers geen vooruitgang. Als management coach en procesbegeleider ondersteun ik uw organisatie bij vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, visie, management development, cultuur, sociale innovatie en business development.

Change Management

Change Management is uw moeilijkste en belangrijkste opgave. Oude (gedrags)patronen en systemen worden onder druk hardnekkiger. Ze zijn immers ooit succesvol geweest. What’s in it for me, gaat gelden. Bij uw medewerkers, uw managers en bij de teams. Effectieve veranderingen zijn alleen vanuit een heldere gezamenlijke bedoeling en door gerichte gedragsbeïnvloeding te sturen. Culture eats strategy for breakfast namelijk. Dit vraagt nogal wat van u. Ik ondersteun u graag bij dit proces.

Business Coach bij een veranderproces

De kern van mijn expertise ligt in de beïnvloeding van menselijk gedrag: het stimuleren van mensen om verantwoordelijkheid te nemen, proactief te zijn, elkaar te empoweren en beter te maken en het beste van zichzelf te geven. Als business coach, managementcoach en procesbegeleider werk ik in nauwe samenwerking en co-creatie met u als opdrachtgever. Samen zorgen we voor een organisatieverandering of een cultuurverandering met impact en duurzaam resultaat.

Ondersteuning bij organisatieontwikkeling en change management

  • Management Development & Managementcoaching
  • Teamontwikkeling & Team Building
  • Procesbegeleiding
  • Executive coaching
  • Talentmanagement

Een sparringpartner bij uw organisatie in ontwikkeling?

Bent u op zoek naar een sparringpartner, procesbegeleider, business coach of managementcoach met wie u op korte termijn uw organisatievraagstukken kunt bespreken en aanpakken?

Neem dan snel contact op voor het maken van een afspraak. Welkom!

Omdat u meer uit uw organisatie wilt halen!