Door mijn bril...

De vis op tafel

In communicatie zijn er altijd 4 niveaus: Boven de tafel zichtbaar voor iedereen:Inhoud/doel en procedures/proces (we noemen dit ook wel de bovenstroom in communicatie) Onder de tafel onzichtbaar:Je eigen gevoelens en de interactie met de ander (dit noemen we de onderstroom in communicatie) Wat er onder de tafel gebeurt, de onderstroom, kan (veel) ruis veroorzaken

WAT IS EIGENLIJK DE BEDOELING?

Eigenaarschap en sociale innovatie in teams vanuit de bedoeling Als management- en teamcoach kom ik vaak in teams waar het niet lekker loopt. Er zijn communicatieproblemen, onduidelijkheden, frustratie en soms zelfs (latente) conflicten. Kortom, er is onderstroom. En die onderstroom maakt dat er niet goed met elkaar samengewerkt wordt, dat de resultaten niet gehaald worden

Teams en verandering

Verandermanagement, transitie, change. De termen vliegen je om je oren. De veranderingen ook. Voor veel organisaties noodzaak, soms simpelweg om te blijven bestaan. Waarom levert verandering dan zo’n gedoe op in teams? De teamleden weten toch zelf ook wel dat die verandering nodig is om hun baan te houden? Waarom dan dat gedoe? Kan het