Teamontwikkeling & Teambuilding

Teamontwikkeling & Team Building

Talent wins games, but teamwork wins championships(Michael Jordan)

Het succes van teams

Teams zijn van cruciaal belang voor hun organisatie. Zij hebben de opdracht strategische organisatiedoelen om te zetten in concrete resultaten. Teams kunnen echter veel effectiever zijn wanneer er gerichte aandacht is voor gezamenlijke doelen, talentgerichte rolverdeling, vertrouwen, veiligheid, inclusie, overeenkomsten én verschillen in het team. Romy de Rijk is een zeer ervaren teamcoach en procesbegeleider en zorgt ervoor dat teamontwikkeling en teambuilding een bewust leerproces wordt. Met als resultaat een veilig en inclusief team dat efficiënt en effectief aan de teamdoelen en het organisatiebelang werkt. Met plezier en energie.

Teambuilding

Bij organisatieontwikkeling, cultuurverandering en change management is er de laatste jaren groeiende aandacht voor teams. Zelfsturende teams, zelfverantwoordelijke teams, managementteams, projectteams, afdelingsteams. Vraagstukken en werkzaamheden in organisaties worden steeds complexer. Organisaties moeten zich onderscheiden, willen ze overleven. Teams zijn – door het bundelen van diverse kwaliteiten, kennis en ervaring – bij uitstek in staat om met deze complexiteit en de constante veranderingen om te gaan. En daarmee om het verschil te maken. Maar niet elk team behaalt de beoogde doelstellingen. Ineffectief teamwerk, gebrek aan veiligheid en inclusie brengen op meerdere manieren hoge kosten met zich mee en genereren te weinig vooruitgang en resultaat.

Benut alle talenten met teamontwikkeling

Ook met de juiste mensen in het team, lukt het niet altijd om de diversiteit productief te maken. Teamontwikkeling en teamcoaching richten zich daarop. Teams werken in het spanningsveld van gezamenlijke doelen, individuele belangen en onderlinge samenwerking. In die driehoek vindt teamcoaching plaats. Hoe halen we de ruis uit een team? Hoe zorgen we dat de energie niet weglekt? Hoe worden we meer zelfverantwoordelijk en meer wendbaar? Hoe zorgen we dat ieder teamlid de eigen taken én de gezamenlijke klus goed volbrengt en de talenten volledig ingezet worden? Met een teamcoach is hier veel winst te halen.

De rol van de leidinggevende of manager

Een team maak je samen met de leidinggevende. De rol van de leidinggevende is cruciaal. Executive coaching en managementcoaching spelen hierin een grote rol. Een teamcoach neemt het werk van de leidinggevende nooit over, maar observeert en geeft feedback, laat oefenen met gerichte coaching en training en werkt in co-creatie. Hoe houdt u uzelf en het team innovatief en scherp, ook bij minder budget, reorganisatie of krimp of bij een veranderende opdracht of context? Hoe zorgt u voor eigenaarschap en betrokkenheid bij een verandering? Hoe houdt u uw teamleden proactief en resultaatgericht? Wat te doen bij conflicten? En wat is uw rol daarin? Hoe houdt u het misschien in stand of bevordert u het ongewild en onbewust? Wat doet u aan talent management en benut u uw eigen talenten wel ten volle? Geeft u het goede voorbeeld qua gedrag en cultuur? Een boel vragen waar ik samen met u het antwoord op ga vinden.

Teams in reorganisatie: omgaan met emoties

Teamontwikkeling is een dynamisch geheel. Door dreigende krimp, ontslag of door een organisatieverandering (link naar organisatieontwikkeling) heeft u het gevoel dat u opnieuw kunt beginnen. Weg basisvertrouwen, veiligheid en synergie. Hoe gaan we verder met minder middelen, met minder mensen, met nieuwe teamleden, een nieuwe cultuur of organisatiedoelen? Tijd om stil te staan bij transitie of zelfs rouw. Een ervaren teamcoach doet dit en zorgt voor herstel van balans, vertrouwen, veiligheid en verbinding. Dergelijke interventies dragen bij aan de ontwikkeling van menselijkere en duurzamere organisaties.

Wat is het effect van Romy de Rijk als teamcoach?

  • Het team weet wat de overkoepelende bedoeling is van het team
  • Het team is zich bewust van de eigen én de gezamenlijke verantwoordelijkheden: eigenaarschap
  • De teamleden zijn proactief en bewegen mee in een veranderende context
  • De teamleden krijgen en benutten hun ontwikkelkansen
  • Het team weet wat ieders talent  is en zet dit ten volle in
  • Het onderling vertrouwen, de veiligheid en het wederzijds respect zijn vergroot
  • Er is tijd en ruimte voor eventuele emoties rondom veranderingen en transitie
  • De teamdoelen worden gehaald
  • Er wordt met meer plezier én energie gewerkt!

De juiste teamcoach bij uw organisatie in ontwikkeling? Bent u op zoek naar een teamcoach, business coach, procesbegeleider of sparringpartner met wie u op korte termijn uw teamvraagstukken kunt bespreken en aanpakken?

Neem dan snel contact op voor het maken van een afspraak

Meer informatie over de werkwijze van Romy de Rijk? Download mijn visie op teamontwikkeling en team building. Ook voor meer informatie over de kracht van werken vanuit waarden en drijfveren.

DOWNLOAD