Vlootschouw

Vlootschouw & Talent Motivatie Analyse (TMA)

 • Zet u de talenten van uw medewerkers optimaal in voor uw organisatie?
 • Kent u de talenten van uw mensen wel voldoende? En kennen zij ze zelf ook?
 • Zijn uw huidige toppers ook de toppers van de toekomst?
 • Bent u voldoende in staat uw toppers te binden en te boeien?
 • Bent u voldoende bezig met opvolging in uw organisatie?

Dit zijn zo wat vragen waarop vlootschouw en talent management een antwoord geeft.

Vlootschouw

Een vlootschouw komt uit de militaire maritieme wereld. Welk schip kan prima op kop varen, welk schip is een prima middenmoter, welk schip moet naar de dok om hersteld te worden en van welk schip moeten we afscheid nemen en/of vervangen? Een vlootschouw bij uw medewerkers richt zich op 2 assen: de prestatie van de medewerker in de huidige rol én het potentieel in mogelijke toekomstige rollen. Een zeer inzichtelijk instrument. Niet om uw mensen in een hokje te plaatsen maar om u te helpen hen optimaal te ontwikkelen en in te zetten. En hen te binden en te boeien voor uw organisatie.

Talentmanagement

Talentmanagement gaat om het (h)erkennen van talenten van mensen in relatie tot de strategie van een organisatie. Met andere woorden, in de ene organisatie zal iemand wel als een talent (h)erkend worden maar in de andere organisatie niet. Of sterker nog: met uw huidige strategie wordt een van uw leidinggevenden als een talent gezien maar dit hoeft niet per se het geval te zijn zodra uw strategie door voortschrijdend inzicht of een veranderende markt aangescherpt wordt.

Hoe wordt iemand een talent?

Ieder mens heeft drijfveren en behoeften die heel diep van binnen zitten. Voor de een zijn ambitie en aanzien drijfveren, voor de ander hulpvaardigheid en ondersteunend zijn. U kunt zich voorstellen dat iemand veel makkelijker gedrag aanleert dat past bij zijn/haar natuurlijke behoeften en drijfveren, dan iemand die gedrag moet aanleren dat veel verder van die natuurlijke behoeften vandaan zit.

De Talent Motivatie Analyse

Een TMA, Talent Motivatie Analyse, analyseert de natuurlijke behoeften en drijfveren van mensen en daarmee welk gedrag ze van nature vertonen en bij wijze van spreken niet eens kunnen laten. De TMA geeft daarmee aan welke door u gevraagde strategische competenties makkelijk, gemiddeld en moeilijk te ontwikkelen zullen zijn. Het levert een inzichtelijk en helder rapport op met natuurlijke behoeften, talenten, voorkeursgedrag en makkelijk en moeilijk(er) te ontwikkelen competenties.

Wat zijn de door u gevraagde competenties in het licht van uw strategie?

Met de TMA kunnen we samen met u een bij de nieuwe strategie passend competentieprofiel voor uw mensen maken. Bij iedere competentie, bijvoorbeeld klantgerichtheid, zetten we het juiste omschreven gedrag dat u wilt dat de medewerker of manager leert en/of laat zien. Dit nieuwe competentieprofiel wordt uw meetlat waarlangs we de drijfveren en de talenten van uw mensen leggen. Van welk vierkantje vragen we in een rondje te passen? En welke pareltjes zijn er al?

360 graden feedback

Met de door u gevraagde competenties – bij voorkeur maximaal 6 – gaan we online feedback ophalen. Uw medewerkers en leidinggevenden laten zich door 8 tot 10 mensen feedback geven op hoe en in welke mate hij/zij die competenties al laat zien. De uitslag van de feedbackgevers wordt naast die van hem/haarzelf gelegd. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Wat valt op? Wat moet er nog geleerd worden en hoe pakken we dat aan?

Het resultaat: een helder antwoord op uw vragen op het gebied van vlootschouw, talent management én opvolging met succession planning

U creëert de ideale uitgangssituatie om

 • De juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen
 • Interne doorstroom te genereren waar mogelijk en/of nodig
 • Interventies in te zetten waar mogelijk en/of nodig
 • Uitstroom op gang te brengen waar nodigde benodigde instroom te bepalen
 • Uw strategie succesvol uit te voeren en duurzaam succesvol te zijn

Aanbod

Het begeleidingstraject Vlootschouw en Talent Management door Romy de Rijk kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Een presentatie voor en gesprek met directie en management over talentmanagement, voorkeursgedrag, competenties, 360 graden feedback, vlootschouw, interventies en mogelijk vervolg. Wat levert dat u en uw organisatie op?
 • Een TMA, Talent Motivatie Analyse, voor uw medewerkers en management zodat we weten wat hun drijfveren zijn en daarmee welk gedrag ze van nature vertonen en welke gevraagde strategische competenties dientengevolge makkelijk, gemiddeld en moeilijk(er) te ontwikkelen zullen zijn.
 • Online nieuwe competentieprofielen voor uw medewerkers en management met u samen maken en kalibreren in relatie tot uw (nieuwe) strategie.
 • Digitaal 360 graden feedback voor uw medewerkers en management met de nieuwe competentieprofielen.
 • U begeleiden bij uw vlootschouw en het kalibreren van de resultaten.
 • U begeleiden bij de opvolging van de vlootschouw, de interventies, het leer- en ontwikkelbeleid en het op een succesvolle manier invoeren van talentmanagement.

Meer weten over vlootschouw en talentmanagement?