Managementcoaching

Managementcoaching & Management Development

Before you are a leader, success is all about growing yourself.

When you become a leader, success is all about growing others.” (Jack Welch)

Management is een vak!

Professionals zijn ergens goed in, worden er vaker voor gevraagd en worden zo steeds beter. Ze vallen op met hun talent en komen vaak op deze manier in aanmerking voor een leidinggevende functie. In een leidinggevende functie is echter een veel groter en breder repertoire vereist. Management blijkt een vak apart te zijn.

Het zijn uw managers die uw visie vorm moeten geven, uw mensen moeten laten groeien en voor organisatieontwikkeling moeten zorgen. Investeer in hun ontwikkeling met Managementcoaching en Management Development (MD) en u investeert in uw business.

Management development en persoonlijk leiderschap

Een Management Development traject gaat via IK naar WIJ naar de organisatie en de markt. Wie wil ik zijn als leidinggevende? Wat heb ik (af) te leren? Wat zijn mijn helpende en wat zijn mijn belemmerende patronen? Welke waarde voeg ik toe? Van persoonlijk leiderschap gaan we naar visie en organisatiesensitiviteit. Van het ontwikkelen van anderen met faciliterend en gedeeld leiderschap, teamontwikkeling, HR en talent management naar het beïnvloeden van de omgeving en de markt. Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling gaan zo hand in hand. Met bevlogenheid, verbinding en business resultaten als gevolg.

Maatwerk gericht programma

In cocreatie maken we een maatwerk MD-programma gericht op de ontwikkeling van uw leidinggevenden én uw organisatie. Het grootste deel van het MD-traject zal bestaan uit learning on the job met business cases, challenges en projecten die cross over leren bevorderen en uw organisatie verder brengen. Een ander deel behelst personal coaching of executive coaching, intervisie, mentoring, buddy-systeem en eventueel loopbaanbegeleiding. Daarnaast bestaat het traject uit trainen en workshops als vliegwiel voor de ontwikkeling van uw managers. Action learning of learning by doing is het devies.

Managementcoach

Als managementcoach en procesbegeleider adviseer, begeleid en coach ik managers en managementteams. Hoe verloopt de samenwerking binnen uw managementteam? Wat werkt er wel en wat zit er in de weg? Ik observeer tijdens overleggen, geef feedback, intervenieer, adviseer, train en coach, individueel en teams. Met oog voor talentontwikkeling en groei en uw organisatiedoelen als drijfveer.

Waarom managementcoaching, procesbegeleiding en managementontwikkeling door Romy de Rijk?

  • De ontwikkeling van uw managers is essentieel bij het bereiken van uw organisatiedoelen
  • Uw managers leren van en met elkaar, houden elkaar scherp en geven elkaar en u feedback.
  • Via Management Development wordt uw gewenste organisatiecultuur uitgedragen;  uw managers als rolmodel.
  • De business cases, challenges en projecten in het MD-traject vertalen zich direct naar resultaat voor uw organisatie.
  • Management Development is talent management: talenten aantrekken, ontwikkelen en duurzaam en vitaal aan uw organisatie binden.
  • Management Development is een essentieel onderdeel van change management en organisatieontwikkeling.

Het juiste Management Development Traject voor uw organisatie?

Bent u op zoek naar een business coach, managementcoach, procesbegeleider of sparring partner met wie u op korte termijn uw vraagstukken rondom uw management en organisatieontwikkeling kunt bespreken en aanpakken? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Omdat u meer uit uw management en organisatie wilt halen!