Author Archive

02

december

Patronen: we hebben ze allemaal! Wat zijn de jouwe?

In ons leven ontwikkelen we allemaal gedragspatronen; patronen die ons helpen om succesvol te zijn in de interactie met anderen. We ontwikkelen en leren ze al van kinds af aan. Iedereen en ik dus ook.

Ons gezin van oorsprong is het allereerste team waarin we leren samenwerken. In ons eerste team ontwikkelen we onze eerste succesvolle patronen. Kom je uit een druk groot gezin waarin je je moest laten horen om ook aan de beurt te komen; dan is dat het patroon dat je succesvol ontwikkelt. Kom je uit een gezin

06

januari

De vis op tafel

In communicatie zijn er altijd 4 niveaus:

Boven de tafel zichtbaar voor iedereen:

Inhoud/doel en procedures/proces (we noemen dit ook wel de bovenstroom in communicatie)

Onder de tafel onzichtbaar:

Je eigen gevoelens en de interactie met de ander (dit noemen we de onderstroom in communicatie)

Wat er onder de tafel gebeurt, de onderstroom, kan (veel) ruis veroorzaken voor inhoud en doel van een gesprek of overleg, de bovenstroom. We voelen ons bijvoorbeeld niet op ons gemak, we worden onzeker, we raken gefrustreerd, boos, verdrietig of we voelen ons onvoldoende gewaardeerd, erkend, gehoord, overgeslagen, overvallen etc.

25

februari

Wat is eigenlijk de bedoeling?

Eigenaarschap en sociale innovatie in teams vanuit de bedoeling. 

Als management- en teamcoach kom ik vaak in teams waar het niet lekker loopt. Er zijn communicatieproblemen, onduidelijkheden, frustratie en soms zelfs (latente) conflicten. Kortom, er is onderstroom. En die onderstroom maakt dat er niet goed met elkaar samengewerkt wordt, dat de resultaten niet gehaald worden en dat er zeker niet geïnnoveerd wordt. Met alle gevolgen van dien. De meeste leidinggevenden of teamleiders vragen me vervolgens: “Leer ons beter te communiceren”. Of: “Help ons elkaar op een andere manier te leren kennen”.

13

februari

Teams en verandering

Verandermanagement, transitie, change. De termen vliegen je om je oren. De veranderingen ook. Voor veel organisaties noodzaak, soms simpelweg om te blijven bestaan. Waarom levert verandering dan zo’n gedoe op in teams? De teamleden weten toch zelf ook wel dat die verandering nodig is om hun baan te houden? Waarom dan dat gedoe? Kan het ook zonder?

Hoe verloopt teamontwikkeling?

Teamontwikkeling gebeurt in 3 fases. In fase 1, de startfase, kijken alle teamleden naar de teamleider, voorzitter of coördinator. Wat doet hij of zij? Neemt hij/zij de leiding en hoe dan? Zorgt